almvik top

VÄLKOMMEN TILL ALMVIKS GÅRD

Almviks Gård är en Hare Krishna by. Alla bybor delar
ett intresse av den uråldriga vediska läran och
praktiserandet av bhakti yoga. Vår tradition går tillbaks
till då Sri Krishna uppenbarade Sig i denna värld,
ca 5000 år sedan, som då Själv var ett levande exempel
på beroende av och omtanke för moder ko och moder jord.

midsec
Söndagsfest

13:00 Föreläsning
14:00 Tempel dyrkan, musik, dans
15:00 Helgad vegetarisk fest

Alla är välkomna!
ISKCON Founder-Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Moder ko som ger oss mjölk - för människan flytande guld - visas extra respekt och tas om hand hela hennes liv.Vi tar hand om henne som vår egen moder


vedacitat